Forskningsprojekt > At danse med Parkinson > Nyhed

Artikel med et kritisk blik på spændinger ved "samskabelse"

I samskabende forskning ser man ofte magtuligheder som udfordringer for samskabelse. I en ny artikel i tidsskriftet Qualitative Health Research tilbyder vi en alternativ tilgang til "samskabelse". Vi tager udgangspunkt i, at magt altid er til stede i de relationer, vi skaber med hinanden – også i samskabelsesprocesser. Og vi illustrerer, hvordan man kan bruge tilgangen til at analysere og dermed blive klogere på både mulighederne og udfordringerne ved "samskabelse".

I artiklen "Confronting the complexities of "co-production" in participatory health research: A critical, reflexive approach to power dynamics in a collaborative project on Parkinson's dance" viser vi, hvordan bestemte muligheder hænger sammen med bestemte udfordringer ved samskabende, participatorisk forskning, netop fordi samskabelse er fyldt med spændinger knyttet til magtdynamikker. 

Vi udforsker betydningen af selve løftet om inkluderende, demokratiske processer, hvor medforskernes erfaringsviden kommer i centrum. Igennem analyser af udvalgt projektmateriale viser vi, hvordan dette løfte er med til at fremme gensidig læring, men samtidig også rummer en spænding og dermed udfordringer.

Vi demonstrerer også, hvordan vores tilgang til at analysere samskabelse som spændingsfyldt størrelse kan danne grundlag for en relationel forskningsetik, der tager højde for kompleksiteterne ved samskabende forskning.

Her et link til den udgivne artikel samt et link til det manus, der blev accepteret til udgivelse hos tidsskriftet:

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10497323211003863

https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/77057673/main_document.pdf