Årskonference: Præsentation af oplægsholdere.

Første halvdel af årskonferencen består af to oplæg om årets tema – ulighed. Mange aktører på området mener, at daginstitutionerne spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af ulighed. Men hvad fortæller forskning på området om ulighed i relation til daginstitutionerne, og hvordan kan forskningen kaste lys over mulighederne for at løse ulighedsproblemerne?
oplæg
Fra CeDif billedarkiv

 

Tilmeld dig til CeDifs årskonference her: 20211025 Cedif årskonference (ruc.dk)

 

Oplæg ved professor Eva Gulløv, pædagogisk antropologi v. DPU. 
Små børns sociale præferencer – om forbindelser og distancer i børnehaven og i det større samfund.

Eva Gulløv har, i mere end 25 år, forsket i børns relationer og hverdagsliv, pædagogisk arbejde, minoritetsbørn- og forældres forhold til daginstitutionerne og meget mere. De seneste år har hun særlig fokuseret sin forskning på opvækstbetingelser og uddannelsesmobilitet i provinsen. Helt aktuelt forsker hun i etniske minoritetsfamilier og forældresamarbejde i daginstitutioner.

Ved oplægget vil Eva Gulløv præsentere en analyse af sociale opdelinger mellem børn. Denne analyse er baseret på et etnografisk feltarbejde, hun har foretaget i Tønder kommune. Med analysen viser hun, hvordan der er et mønster i børnenes præferencer og distancer, der handler om deres familiers forskellige livsformer og dermed reflekterer nogle større værdisætninger og hierarkier i samfundet. 

Du kan læse mere om Eva Gulløvs forskning her: 

Opvækst i provinsen om tilknytning og mobilitet

De yngste flygtninge og migrantbørn og deres møde med daginstitutionen.

 

Oplæg ved lektor Bjørg Kjær, pædagogisk antropologi v. DPU.
Ulighed, stigma og social retfærdighed. Pædagogisk arbejde med børn i udsatte positioner. 

Oplæg ved lektor Bjørg Kjær, pædagogisk antropologi v. DPU.
Ulighed, stigma og social retfærdighed. Pædagogisk arbejde med børn i udsatte positioner. 

Bjørg Kjær har en lang række publikationer og forskningsprojekter bag sig, der bl.a. drejer sig om special pædagogik, institutionskultur, pædagogiske læreplaner i dagtilbud, inklusion og meget mere. Senest har Bjørg Kjær forsket i Diagnoser og ressourcer, ulighed og forskellighed i daginstitutionen samt brobygning mellem special- og almenpædagogik. 

I sit oplæg ved CeDifs årskonference vil Bjørg Kjær give nogle bud på, hvordan man kan forstå det pædagogiske arbejde med børn i udsatte positioner som noget, der spiller en rolle i at skabe social retfærdighed, samt mindske ulighed og stigma. Oplægget bygger på etnografisk feltarbejde i en daginstitution, som arbejder både med børn i udsatte positioner og ”almindelige” eller ”typiske” børn. 

Du kan læse mere om Bjørg Kjærs forskning her: 

Publikationsoversigt.

Ulighed, stigma og social retfærdighed.

 

Praktiske oplysninger. 

Tilmelding: 20211025 Cedif årskonference (ruc.dk)

Årskonferencen afholdes mandag den 25. oktober 2021 fra klokken 9:30 til 15:00 i Festsalen (bygning A lokale 220). Adresse: Tuborgvej 164, 2400 København NV. 

Pladserne til arrangementet bliver fordelt efter først-til-mølleprincippet, så klik ind på tilmeldingslinket for at sikre dig en plads. 

Arrangementet koster 125 kr. Prisen inkluderer frokost samt te og kaffe i løbet af dagen. Du skal tilmelde dig på linket senest den 17. oktober.  

Programmet for dagen kan findes på tilmeldingslinket.