Introduction to the programme

Vil du være med til at skabe social forandring og finde innovative løsninger på ”vilde problemer”?

Vores velfærdssamfund er udfordret af komplekse, uforudsigelige problemer, som forudsætter nye løsningsmodeller inden for socialt entreprenørskab, social bæredygtighed og innovation.

Master i Social Bæredygtighed (MSB) fokuserer på, hvordan disse ”vilde” samfundsproblemer løses gennem stærke samarbejdsrelationer i offentlige, private og frivillige partnerskaber.

Hvis du er drevet af at skabe social forandring i forskellige samfundsmæssige arenaer, civilsamfundsorganisationer, offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner eller private virksomheder– så er denne uddannelse noget for dig.

Uddannelsen og undervisningen

Uddannelsen giver dig indblik i de politiske, økonomiske og sociale interesser og værdier, der er involveret i løsningen af komplekse problemer i velfærdssamfundet.

Du får forsknings- og praksisbaseret viden, som gør dig i stand til at analysere og lede i retning af større social bæredygtighed. Undervejs i uddannelsen beskæftiger du dig med følgende fagområder:

 • Læren om social bæredygtighed i et samfundsmæssigt perspektiv
 • Civilsamfundet i samspil med den offentlige og private sektor
 • Brugernes kulturelle, klassemæssige og sociale tilhørsforhold
 • Innovation og innovativ ledelse i socialt entreprenørskab
 • Videnskabsteori og arbejdsmetode
 • Læring og formidling

Uddannelsen omfatter feltbesøg, studieture og temadage, og du bliver en del af et stærkt netværk af medstuderende og engagerede undervisere. Vi arbejder med personlig udvikling, ledelse, strategi og evaluering, og du får mulighed for at arbejde med ideer, der er relevante for dig og din arbejdsplads. Du får redskaberne til at gøre en socialt bæredygtig forskel – fx færdigheder i 360 graders problemanalyse og træning i at udfordre vanetænkning med en kreativ, kærlig og kritisk tilgang.

Undervisningen er tilrettelagt, så du kan følge studierne ved siden af dit arbejds- og familieliv. Du kan vælge kun at følge enkelte, udvalgte moduler eller kurser, hvis du ikke ønsker den fulde masteruddannelse.

Undervisningsmoduler

Modul 1: Social bæredygtighed i et samfundsmæssigt perspektiv
- giver dig en bred forståelse af bæredygtighed nationalt og internationalt i krydsfeltet mellem sektorer, civilsamfund, institutioner. Social bæredygtighed forklares i relation til fx inklusion, mangfoldighed og retfærdighed.

Modul 2: Organisation, ledelse og evaluering mod social bæredygtig forandring
– hvor vi tager afsæt i civilsamfundets og sociale bevægelsers logikker og formål. Her giver bottom-up processer, demokratiske ejerforhold og samarbejde med frivillige særlige betingelser for ledelse, organisationsformer og vurdering af social værdiskabelse.

Modul 3: Tværsektorielt samarbejde
– hvor du får en viden om, hvordan enkeltaktører, grupper og sektorer arbejder i dynamiske samspil og partnerskaber med styrkelse og udvikling af social bæredygtighed – forstået i historiske, globale, kulturelle, psykologiske, pædagogiske og/eller etiske perspektiver.

Modul 4: Social Innovation - masterprojekt
– viser uddannelsen som en lærings-, kvalificerings- og kompetence-udviklingsproces, og hvordan social bæredygtighed indgår som central dimension i innovation. Vi arbejder med analyse, teori og videnskabsteoretisk refleksion – ud fra foregående modulers fagligheder.

Du finder mere detaljerede beskrivelser i studieforløbet herunder og på Undervisning på MSB

Karriere og kompetencer

Med en Master i Social Bæredygtighed får du værktøjer til at bruge social innovation som en væsentlig faktor i udviklingen af det danske velfærdssamfund. Du lærer, hvordan du selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde - og herigennem påtage dig et professionelt ansvar for opgaveløsningen. Du får viden om, hvordan du anlægger et tværfagligt og internationalt perspektiv på opgaveløsningen, og hvordan du kan indgå i strategiske partnerskab med organisationer i den private, den offentlige og den civile sektor.

Med denne uddannelse vil du vil blandt andet kunne varetage jobfunktioner som:

 • udviklingskonsulent eller projektleder med fokus på offentlig-private partnerskaber
 • rådgiver inden for lokalmiljø, urban udvikling og innovation
 • projektleder for frivilligprojekter i en offentlig eller privat virksomhed
 • social forretningsudvikler eller innovationskonsulent
 • inklusionsmedarbejder inden for kultur- og fritidsområdet
 • strategiudvikler for social økonomi i offentlige eller private virksomheder og organisationer