Stillinger som ekstern lektor og undervisningsassistenter