Sådan søger du

Eksterne ansøgere

Ønsker du at deltage i kurset, men går ikke på Roskilde Universitet:

Ansøgningsdeadline: 25. juni 2019

Ansøg om optagelse på kurset her.

Ansøgninger vil så vidt muligt blive behandlet løbende inden ansøgningsfristen.

Kurset giver 10 ECTS-point. Kurset er på kandidatniveau og forudsætter, at du har en bacheloruddannelse.

Er du studerende på anden dansk uddannelsesinstitution

Du kan få meritoverført kurset uden at betale for kurset, forudsat at kurset kan meritoverføres til din uddannelse. Vi skal modtage din uddannelses forhåndsgodkendelse senest d. 25. juni.

Er du ekstern og ikke fra anden dansk uddannelsesinstitution

Prisen for kurset er 4250 kr. Betaling er påkrævet for at blive indskrevet på kurset. Når du har ansøgt og blevet optaget på kurset, vil du modtage informationer om betaling.  

RUC-studerende

Studerende fra Socialvidenskab, Politik og Administration og Forvaltning

På kurset "Magt, medier og politisk kommunikation" er der direkte optag for studerende på Socialvidenskab, Politik og Administration og Forvaltning.

Kurset giver 10 ECTS-point. Kurset er på kandidatniveau og forudsætter, at du har en bacheloruddannelse.

Du tilmelder dig kurset via STADS selvbetjening. 
Ansøgningsdeadline for RUC-studerende i STADS: 1.-15. juni 2019

Studerende på andre uddannelser på RUC

Du skal først søge dit studienævn om forhåndsgodkendelse. Det gør du via dette ansøgningsskema.