Sådan søger du

Eksterne ansøgere

Ønsker du at deltage i kurset, men går ikke på Roskilde Universitet:

Ansøgningsdeadline er 1. maj 2018.

OBS: Forhåndsgodkendelse kan eftersendes til ise-sommerskole@ruc.dk, men skal senest være os i hænde inden 1. juni.

Kurset giver 10 ECTS. prisen er 4250 kr. OBS: Kurset er gratis for kandidatstuderende indskrevet på en anden dansk uddannelsesinstitution, forudsat at kurset kan meritoverføres til din uddannelse. Du skal ved ansøgning om optagelse vedlægge forhåndsgodkendelse fra studienævnet på dit uddannelsessted.

RUC-studerende

Studerende fra Socialvidenskab, Politik og Administration og Forvaltning

På kurset "Magt, medier og politisk kommunikation" er der direkte optag for studerende på Socialvidenskab, Politik og Administration og Forvaltning.

Du tilmelder dig kurset via STADS selvbetjening mellem d. 1. juni og 15. juni 2018.

Studerende på andre uddannelser på RUC

Du skal først søge dit studienævn om forhåndsgodkendelse. Det gør du via dette ansøgningsskema.