Sådan søger du

RUC-studerende

Studerende fra Socialvidenskab, Politik og Administration og Forvaltning

På kurset "Magt, medier og politisk kommunikation" er der direkte optag for studerende på Socialvidenskab, Politik og Administration og Forvaltning.

Du tilmelder dig kurset via STADS selvbetjening.

Studerende på andre uddannelser på RUC

Du skal først søge dit studienævn om forhåndsgodkendelse. Det gør du via dette ansøgningsskema.

Studerende fra andre universiteter

Hvis du er studerende på et andet universitet skal du udfylde dette ansøgningsskema. Derudover skal du skrive en motiveret ansøgning, hvor du kort fortæller, hvorfor du gerne vil optages på kurset.

Hjælp til udfyldning af ansøgningsskema:

  • Under pkt 10 skriver du navnet på det relevante kursus.
  • Under pkt 11 vælger du Kandidat.
  • Husk at vedlægge eksamensbeviser og forhåndsgodkendelse om meritoverførsel fra din uddannelse.

Din ansøgning skal sendes til:

Roskilde Universitet
Uddannelse og Internationalisering
Postboks 260
4000 Roskilde

Du kan også sende ansøgningsblanketten til ruc@ruc.dk - skriv "Optagelse - gæstestuderende" i emnefeltet.