Roskilde Universitets nøgletal

Tabel som viser antal nyindskrevne studerende 2015-2017
Tabel 1: Antal nyindskrevne på Roskilde Universitet 2015 - 2017
Tabel som viser totalt antal indskrevne 2015-2017
Tabel 2: Totalt antal indskrevne studerende pr. 1/10 på Roskilde Universitet
Tabel som viser førsteårsfrafald 2015-2017
Tabel 3: Førsteårsfrafald på Roskilde Universitet 2015 - 2017
Tabel som viser gennemførelsestid 2015-2017
Tabel 4: Gennemførelsestid på Roskilde Universitet 2015 - 2017
Tabel som viser antal dimittender 2015-2017
Tabel 5: Dimittender fra Roskilde Universitet 2015 - 2017
Tabel som viser ledighed for dimittender 2012-2014
Tabel 6: Ledighed for dimittender fra Roskilde Universitet 2012 - 2014