Velbesøgt konference om tidlig palliation

Kommuner, sygehuse, almen praksis, patienter og borgere var repræsenteret på konferencen på Roskilde Universitet.
Konference om tidlig palliation


Torsdag den 11. april var Roskilde Universitets Institut for Mennesker og Teknologi, Center for Sundhedsfremme, vært for en meget velbesøgt konference om tidlig palliation. Konferencen var arrangeret af innovationskonsulent Eva Ahrensburg fra Den Tværsektorielle Palliationsgruppe i Region Sjælland i samarbejde med professor Betina Dybbroe og postdoc Iben Charlotte Aamann, som har lavet følgeforskning på et patientejet samtaleværktøj, 'Mine samtaler – til lindring og livskvalitet'.

”Problemet er, at mange stadigvæk tænker palliation som en fase, der indtræder allersidst i et sygdomsforløb og primært drejer sig om somatisk smertelindring. Men tidlig og basal palliation bør sættes ind allerede ved diagnosetidspunktet og bør tage afsæt i en mere helhedsorienteret smerteforståelse, hvor også sociale og åndelige forhold adresseres. Især fordi vi har at gøre med et stigende antal kronikere, som lever i flere år med deres lidelse, er det afgørende, at vi får skabt en systematisk og tværsektorielt velfungerende tidlig palliativ indsats”, siger Iben Charlotte Aamann.Deltagerne kom fra alle hjørner både i og uden for regionen. Kommuner, sygehuse, almen praksis, patienter og borgere var repræsenteret, så det tværgående element afspejlede sig kraftigt på deltagersiden. Og netop det tværsektorielle samarbejde blev både i paneldebatter og oplæg fremhævet som nødvendigt for en systematisk og styrket tidlig palliativ indsats.
 

Palliation - konference 2019
Konferencen var tilrettelagt med to gruppeseancer, hvor deltagerne på tværs af sektorer og faggrupper diskuterede to cases med sygdomssituationer fra det virkelige liv. Foto: Eva Lykke Jørgensen, Roskilde Universitet