RECE 2018: Vær med til at gentænke dagtilbudspædagogik

Den internationale konference RECE gæster Danmark d. 14.-18. oktober, hvor flere hundrede forskere og praktikere over fire dage anlægger kritisk-konstruktive perspektiver på dagtilbudsområdet, i år med fokus på ulighed. Tilmeldingen er nu åben for alle.
  RECE 2018


Til oktober slås dørene op på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) i Emdrup til den 26. udgave af den store internationale konference, RECE. Den første RECE-konference blev afholdt af kritiske børnehavepædagoger og forskere i USA i starten af 90’erne som et modspil til en stigende brug af instrumentelle og standardiserede tilgange i børnehaver og vuggestuer.

Konferencen arrangeres i år af Center for Daginstitutionsforskning, som er et samarbejde mellem RUC, DPU og de danske professionshøjskoler.

Fokus på ulighed i flere niveauer

Det overordnede tema for konferencen bliver ulighed, som forstås på flere niveauer. I den daglige praksis ses ulighed blandt andet i forhold til spørgsmål om fx etnicitet, køn og kultur blandt børn, forældre og personale.

Fra et professionsperspektiv kan ulighed forstås som den forskel, der er på pædagogprofessionen over for andre professioner i forhold til status, løn og arbejdsvilkår.

I en politisk optik har der de senere år været et enormt fokus på dagtilbudsområdet som nøglen til at bekæmpe social ulighed, særligt i forhold til tosprogede børn. Vuggestuer og børnehaver er internationalt som nationalt kommet i rampelyset, og der stilles store krav til pædagoger om at arbejde inkluderende og læringsorienteret, så alle børn kommer med.

I kølvandet på de stærke politiske ønsker om at skabe lige muligheder for alle børn, er der fulgt en lang række programmer og koncepter, der skal sikre, at pædagogerne arbejder evidens- og vidensbasere.  

Medarrangør af konferencen og lektor på RUC, Tomas Ellegaard, mener der er grund til at forholde sig kritisk over for drejningen mod mere styring af det pædagogiske arbejde og orienteringen mod læring og skoleparathed:

”Instrumentelle målinger af børns læring og tilrettelæggelse af det i vuggestuer og børnehaver er om noget blevet endnu mere udbredt end det var tidligere. Hvor dette for 25 år siden mere var noget man kendte til i lande, hvor børnehaver ligner skoler, så er det med OECD nu noget der har spredt sig til hele verden.”

Til konferencen vil flere af diskussionerne fokusere på, hvordan ulighed i daginstitutioner produceres og reproduceres samt, hvad der kan gøres for at mindske denne ulighed.

Læs mere om bevægelsen RECE

En inddragende og engagerende konference

Deltagere til RECE 2018 er både praktikere og forskere, hvilket ifølge Tomas Ellegaard skaber en god og livlig dynamik:

”Jeg kan huske første gang jeg var med til konferencen, hvilket var en åbenbaring for mig. Jeg var vant til at gå til videnskabelige konferencer, hvor folk talte om undersøgelser, så man tænkte, ’handler det her overhovedet om mennesker og praksis?’. Der synes jeg, de konferencer, jeg har været til i RECE, de bærer præg af meget engagerede mennesker, der ofte arbejder med praktiske projekter eller ser kritisk og konstruktivt på børnehave- og førskolepædagogik. Og så er hele formen meget inddragende og dialogisk.”

Ud over de faglige oplæg og diskussioner er der også sociale aktiviteter på programmet, hvor der om tirsdagen er en ekskursion til københavnske daginstitutioner, mens der onsdag aften er festmiddag og hygge.

Køber man billet til konferencen inden d. 1. august er der nedsat pris, som for praktikere er 2100 kr. og for forskere 3200 kr. Det er inklusive fire konferencedage med forplejning og festmiddag.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

Har du spørgsmål kan du skrive til cedif-sekr@ruc.dk.

OBS: Konferencen foregår på engelsk

 

Se video med 10 ting du skal vide om RECE 2018

10 ting om RECE 2018

RECE

RECE står for Reconceptualizing Early Childhood Education, og er en bevægelse, der siden 1991 har afholdt årlige konferencer rundt om i verden for praktikere og forskere med et kritisk-konstruktivt blik på dagtilbudsområdet. I år afholdes den 26. konference d. 14.-18. oktober på DPU i Emdrup. Køber man billet inden d. 1. august, er der early bird-pris, som er 2100 kr. for praktikere (pædagoger, ledere, pædagogiske konsulenter) og 3200 kr. for forskere.