Ny bog sætter ord på omsorgsarbejdet i vuggestuen

I sin nye bog ”Vuggestueliv – omsorg, følelser og relationer” giver forsker Thomas Gitz-Johansen en praktisk og teoretisk indsigt i pædagogers omsorgsarbejde i vuggestuen med baggrund i eget feltarbejde og tilknytningsteori.
Vuggestueliv, omsorg, følelser og relationer


Det pædagogiske omsorgsarbejde med de mindste har historisk set mødt lav anerkendelse.

I sin nye bog forsøger forsker og lektor Thomas Gitz-Johansen fra Roskilde Universitet at revitalisere omsorgsarbejdet ved – gennem observationer i vuggestue og anerkendt tilknytningsteori – at bidrage til forståelsen af det pædagogiske arbejde med omsorg, relationer og følelser hos de helt små børn.

I et nyligt debatindlæg i Kristeligt Dagblad fortæller Thomas om de vigtige elementer i omsorgsarbejdet:

”Set fra mit feltarbejde i en vuggestue er det elementer som trøst, tryghed, kontakt, nærvær, ro, opmuntring, indlevelse, indføling, tilknytning og det at være afventende og tilgængelig, der er den primære opgave over for barnet i vuggestuen.”

Læs hele debatindlægget: "Omsorg er den primære opgave i vuggestuen" 

Bogen bygger på et års observationer i en vuggestue, der holdes op mod tilknytningsteori af psykologer og psykoanalytikere som Donald Winnicott, Daniel Stern, John Bowlby og Allan Schore. Forskningsprojektet bag var en del af det større projekt ”At have det godt”, om børns velbefindende i vuggestue og børnehave.

’Holding’, afstemthed og affektregulering

Med reference til Winnicott bruger Thomas Gitz-Johansen begrebet ’Holding’ om omsorgsopgaven, som han i bogen beskriver på følgende måde:

”’Holding’ vil sige at være i et miljø, hvor børnene ikke mødes med krav, men som i stedet er indstillet på at opfylde deres behov, så de ikke oplever omverdenen som en trussel mod deres eksistens, men så de oplever, at der i videste forstand (fysisk, psykologisk og følelsesmæssigt) bliver taget hånd om deres eksistens.”

Udover ’holding’ møder vi i bogen begreber som ’indlevelse’, ’afstemthed’ og ’affektregulering’, der kort sagt alle sammen beskriver den praksis, hvor pædagogen sætter sig i det lille barns sted og fornemmer, hvilket behov barnet har og handler derefter.

Bogen præsenterer primært begreber for arbejdet med omsorg, følelser og relationer, men andre temaer tages også op; børns leg, vigtigheden af tilknytning, de voksnes trivsel og betydningen af betingelserne for det pædagogiske arbejde.

Vuggestueliv – omsorg, følelser og relationer” 

Om forfatteren: Thomas Gitz-Johansen er ph.d. og lektor ved Roskilde Universitet samt forsker ved Center for Daginstitutionsforskning. Han er derudover seniorkandidat ved Jung Instituttet i København og har tidligere skrevet om bl.a. spædbørnsobservation, småbørns følelsesmæssige behov samt børns fantasi.