Forskningscenter > Center for Sundhedsfremmeforskning > Nyhed

Nøgenbilleder til forhandling – en undersøgelse af samtaler mellem unge. Et speciale af Pinoe Andersen

Pinoe færddiggjorde sit speciale i sommeren 2020 og afsluttede på nuværende tidspunkt de sidste studieaktiviteter på Roskilde Universitet.
Hendes speciale stiller skarpt på hvordan unge forhandler betydning i forhold til at dele nøgenbilleder online. Hendes fund peger på, at de unge oplever nøgenbillede deling mere komplekst end tidligere antaget når det drejer sig om deres sundhed, hvilket må indtænkes i en samfundsmæssig kontekst.
Pinoe Andersen
BIllede af Pinoe Andersen

Specialets vidensproduktion
Hvad handlede specialet om? 
Jeg har undersøgt, hvordan unge 18-20-årige drenge og piger forhandler betydning i forhold til at dele nøgenbilleder online. Deling af nøgenbilleder har fyldt i både medier og forskning over en årrække, og ofte har fokus været på de forskellige sundhedsmæssige implikationer ved at dele nøgenbilleder for de unge. Hvad de unge selv tænker og oplever er dog mindre diskuteret og udforsket, og derfor har jeg valgt at sætte fokus på det i specialet.

Hvorfor er det et vigtigt sundhedsfremmende emne at beskæftige sig med? 
Med specialet har det været centralt at lade de unge selv være med til at definere, hvad sundhed er for dem i forhold til deres liv og billeddeling, for at nuancere vores viden og forståelse af fænomenet. Det er vigtigt at belyse for at kunne arbejde sundhedsfremmende med fænomenet i forskning, politik – og lovgivende sammenhæng.

Hvilken ny viden nåede du frem til? 
Nøgenbillede deling er et komplekst fænomen for de unge. Det indebærer langt flere nuancer end hvad vi ofte taler om når det drejer sig om sundhed. Sundhed må forstås som et bredere begreb der rummer både gode og dårlige oplevelser; oplevelser med lyst og glæde, men også oplevelser med kontroltab og utryghed. 

Hvilke vigtige erfaringer gjorde du dig i specialeprocessen, og hvor førte det dig hen? 
Hvis jeg skal understrege én ting må det være kunsten at begrænse sig. I en undersøgelse vil man ofte gerne have det hele med. Men erkendelse og fordybelse tager tid, og et skærpet fokus i specialet giver i sidste ende det bedste resultat.

Fremtiden
Hvor står du nu med hensyn til job? 
Jeg er netop ved at færdiggøre de sidste studieaktiviteter på min kandidatuddannelse. Jeg har nemlig forlænget min uddannelse og derfor bliver jeg først helt færdig til januar 2021.  

Hvor ønsker du at søge job? 
Jeg brænder særligt for at arbejde med mennesker i udsatte og sårbare positioner. Jeg har et særligt ønske om at bidrage med at sikre trivsel, rettigheder og muligheder for mennesker der er udsatte. Det kunne både være i form af rådgivning, videns - og udviklingsarbejde. Jeg påtænker ligeledes det akademiske spor med en Ph.d.

Hvilke former for netværk benytter du dig af?
Mit netværk af tidligere studerende, kollegaer fra frivillige jobs og det netværk jeg har opbygget gennem min stilling som studievejleder og som studienævnsnæstformand i studienævnet på Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier på Roskilde Universitet. 

Kontaktoplysninger 
Hvis du har lyst til at kontakte Pinoe for nærmere information om specialet eller finder Pinoes faglige profil interessant, kan hun kontaktes her: https://www.linkedin.com/in/pinoe-andersen-559b7967/