Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med integrationspolitik og mangfoldighedsledelse?

Vil du studere sociale og samfundsmæssige forhold i et socialpsykologisk perspektiv? Og ønsker du at opnå færdigheder i at kunne igangsætte, tilrettelægge og kritisk analysere forandringsprocesser i menneskers hverdagsliv på individ og gruppeniveau?

På kandidatuddannelsen i Socialvidenskab + Psykologi arbejder du med at finde løsninger på det modernes velfærdssamfunds udfordringer, såsom globalisering, migration, ulighed og social polarisering. Uddannelsen giver dig teoretisk og praktisk viden om socialpsykologiske problemstillinger i relation til samfundsmæssige forandringsprocesser, både individuelle og kollektive. Du lærer at analysere sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser, og hvordan man med et socialvidenskabeligt og psykologisk perspektiv kan udvikle og styre komplekse læringsforløb.

Uddannelsen åbner for beskæftigelse inden for den offentlige- og private sektor med fx forebyggelse og behandling af socialt udsatte grupper; som konsulent med projektledelse, som sparringspartner i det politiske system, eller som analysemedarbejder i analyseinstitutter. Du vil både kunne arbejde som generalist inden for det socialvidenskabelige felt og som specialist med håndtering af etiske problemstillinger knyttet til videnskabeligt og psykosocialt arbejde.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Forebyggelse og behandling af sociale problemer hos socialt udsatte borgere i kommuner, stat og regioner, selvejende institutioner, sociale virksomheder og konsulentvirksomheder.
  • Håndtering af samfundsaktuelle problemstillinger omkring fx magt, køn, etnicitet bruger/klientpositioner, profession og institutionalisering.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Socialvidenskab

Undervisere Psykologi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Socialvidenskab og Psykologi.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.