Intro til uddannelsen

Find løsninger på de udfordringer det moderne velfærdssamfund står overfor.

Vil du studere sociale og samfundsmæssige forhold i et planlægningsperspektiv? Og har du lyst til at arbejde med, hvordan man bedst kan håndtere de udfordringer som verdens urbanisering medfører?
 
På kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Plan, By og Proces arbejder du med at finde løsninger på de udfordringer som moderne velfærdssamfund står overfor, såsom globalisering, migration, ulighed og social polarisering. Du får en teoretisk og praktisk viden om planlægningens vilkår, både nationalt og internationalt. Du lærer at analysere sociale, samfundsmæssige og urbane problemstillinger; Og du erfarer, hvordan man bruger ekspertviden i planlægning.
Uddannelsen giver dig kompetencer til blandt andet at arbejde som planlægger, konsulent, sparringspartner i det politiske system eller analysemedarbejder i analyseinstitutter.

Karriere

Uddannelsen åbner for beskæftigelse inden for den offentlige- og private sektor, som planlægger, konsulent, sparringspartner i det politiske system, eller som analysemedarbejder i analyseinstitutter, i boligselskaber og byudviklingsselskaber. Du vil både kunne arbejde som generalist inden for det socialvidenskabelige felt og som planlægger i institutioner og virksomheder.

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder som:

  • Udvikler, igangsætter, leder og evaluator af tværfaglige og tværinstitutionelle tiltag og projekter på det socialvidenskabelige og planlægningsmæssige område - både nationalt og internationalt.
  • Analysemedarbejder i analyseinstitutter og i frivillige eller selvejende organisationer.
  • Konsulent eller sparringspartner i det politiske system.
  • Planlægger eller fuldmægtig i den offentlige eller private sektor.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Socialvidenskab

Undervisere Plan, By og Proces

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand. soc. i Socialvidenskab og Plan, By og Proces.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.