Intro til uddannelsen

Find løsninger på de udfordringer det moderne velfærdssamfund står overfor og lær om moderne samfunds historiske tilblivelse og udvikling.

Ønsker du at studere sociale og samfundsmæssige forhold i et historisk perspektiv? Og har du lyst til at kunne formidle en historisk problemstilling på et videnskabeligt niveau i relation til det socialvidenskabelige område og til kulturarvsforvaltning? 

På kandidatuddannelsen i Socialvidenskab + Historie arbejder du med at finde løsninger på det moderne velfærdssamfunds udfordringer, såsom globalisering, migration, ulighed og social polarisering. Du får viden om moderne samfunds historiske tilblivelse, udvikling og forandringsvilkår, både nationalt, nordisk og internationalt. Du lærer at analysere forandringsprocesser, og hvordan historie og fortid anvendes i arbejdslivet.

Uddannelsen åbner for beskæftigelse inden for den offentlige- og private sektor, som gymnasielærer, konsulent, sparringspartner i det politiske system, eller som analysemedarbejder i analyseinstitutter. Du vil både kunne arbejde som generalist inden for det socialvidenskabelige felt og som specialist inden for et 
givent historiefagligt felt.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder som:

  • Udvikler, igangsætter, leder og evaluator af tværfaglige og tværinstitutionelle tiltag og projekter på det socialvidenskabelige område og inden for historie- og kulturarvsforvaltning, både nationalt og internationalt.
  • Gymnasielærer, voksenunderviser eller formidler
  • Analysemedarbejder i analyseinstitutter og i frivillige eller selvejende organisationer.
  • Konsulent, fuldmægtig eller sparringspartner i det politiske system i den offentlige eller private sektor.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Socialvidenskab

Undervisere Historie

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Socialvidenskab og Historie.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.