Intro til uddannelsen

Find løsninger på de udfordringer, som forandringer i virksomheder og organisationer medfører for arbejdslivets kvalitet.

Vil du studere sociale og samfundsmæssige forhold i et arbejdslivsperspektiv? Og har du lyst til at arbejde med de udfordringer til arbejdslivets kvalitet som forandringer i virksomheder og organisationer medfører?

Kandidatuddannelsen i Socialvidenskab + Arbejdslivsstudier kvalificerer dig til at finde løsninger på udfordringerne i det moderne velfærdssamfund, såsom globalisering, det fleksible arbejde, ulighed og social polarisering. Du får indsigt i arbejdets udvikling og dets betydning for medarbejdere, virksomhed og samfund. Du lærer at analysere sociale, samfunds- og arbejdslivsmæssige problemstillinger og at implementere ekspertviden i moderne organisationers udviklingsarbejde.

Uddannelsen åbner for beskæftigelse inden for den offentlige- og private sektor, som planlægger, konsulent, sparringspartner i det politiske system, eller som analysemedarbejder inden for det beskæftigelsespolitiske område.

Karriere

Uddannelsen åbner for beskæftigelse inden for den offentlige- og private sektor, som planlægger, konsulent, sparringspartner i det politiske system, eller som analysemedarbejder i analyseinstitutter, i boligselskaber og byudviklingsselskaber. Du vil både kunne arbejde som generalist inden for det socialvidenskabelige felt og som planlægger i institutioner og virksomheder.

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder som:

  • Konsulent, fuldmægtig eller sparringspartner i det politiske system. 
  • Analysemedarbejder i et analyseinstitut og i frivillige eller selvejende organisationer.
  • Arbejde inden for det beskæftigelsespolitiske område, f.eks. knyttet til jobskabelse, jobformidling, rehabilitering, mv.
  • Udvikler og igangsætter af-, leder for- eller evaluator af tværinstitutionelle tiltag og projekter på det socialvidenskabelige område.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Socialvidenskab

Undervisere Arbejdslivsstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Socialvidenskab og Arbejdslivsstudier.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.