Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med læring i sundhedssektoren?

På kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier får du en bred forskningsbaseret viden om centrale teorier og begreber inden for uddannelse, læring og sundhed, og en forståelse af forholdet mellem store velfærdsinstitutioner som uddannelsesinstitutionerne og institutionerne i sundhedssektoren. Du får en forståelse af deltagere og aftagere i og af institutionernes arbejde, samt samspillet mellem formel uddannelse og efteruddannelse og uformelle læringsrum i arbejdslivet ved sundhedsinstitutioner som hospitaler, sygehuse, ældrecentre og psykiatri osv.

Uddannelsen kvalificerer til at arbejde med udvikling og planlægning i uddannelsessektoren, samt udvikling og tilrettelæggelse af kompetenceudvikling og efteruddannelse i spændet mellem private rådgivende organisationer, som retter deres indsats mod kommunale indsatser og indsatser inden for de store institutioner i sundhedsvæsenet. Du får kompetencer til at  undervise, vejlede og tilrettelægge uddannelse og kompetenceudvikling for såvel de sundheds-professionelle som patienter.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Udvikling og planlægning i uddannelsessektoren, både i offentlig og privat regi
  • Undervisning på videregående uddannelser inden for professionsbachelorområdet og universiteterne
  • Udvikling og tilrettelæggelse af kompetenceudvikling og efteruddannelse i spændet mellem private rådgivende organisationer, som retter deres indsats mod kommunale indsatser og indsatser inden for de store institutioner i sundhedsvæsenet
  • Konsulentvirksomhed inden for store velfærdsstatslige institutioner som skoler, pædagogiske institutioner og ældreområdet med henblik på at undervise, vejlede og tilrettelægge uddannelse og kompetenceudvikling for såvel de professionelle og patienter

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Pædagogik og Uddannelsesstudier

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Pædagogik og Uddannelsesstudier & Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk og engelsk.