Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning?

På kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier + Socialvidenskab har du fokus på forståelser af deltagerorienterede perspektiver og deres samspil med politiske og kulturelle dynamikker i uddannelsespolitik og -planlægning inden for såvel formaliseret uddannelse som uformelle læringsrum.

Du får viden om deltagerorienterede perspektiver på læreprocesser i formelle og uformelle læringsrum, samt læringsmiljøets betydning for læring og social forandring. Du får indsigt i sammenhænge mellem politiske og kulturelle dynamikker i uddannelsespolitik og uddannelsesplanlægning. Du arbejder med uddannelsesmæssige og pædagogiske aspekter af forandrings- og udviklingsprocesser i velfærdsstatslige institutioner og arbejdspladser i et samfundsmæssigt perspektiv. Du får teoretisk og praktisk forståelse for, hvad forandringer i uddannelsespolitik, uddannelsesadministration og nationale og internationale indsatser betyder for individer og grupper, samt for praktisk tilrettelæggelse og organisering af uddannelse og læreprocesser.

Uddannelsen giver kompetencer inden for uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og administration.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Udviklingsprocesser i offentlige og private institutioner, organisationer og virksomheder
  • Undervisning, uddannelsesudvikling og forskning ved videregående uddannelser, pædagogiske, sociale og omsorgsmæssige professionsuddannelser og universiteter
  • Administration, rådgivning, konsulentarbejde inden for personaleudvikling og udvikling af uddannelse og undervisning inden for centraladministration i stat, kommune og regioner, samt private og offentlig-private rådgivende organisationer

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Pædagogik og Uddannelsesstudier

Undervisere Socialvidenskab

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Pædagogik og Uddannelsesstudier & Socialvidenskab.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk og engelsk.