Intro til uddannelsen

Vil du arbejde inden for det pædagogisk-psykologiske område?

På kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier + Psykologi får du teoretisk og praktisk indsigt i individuelle og kollektive læreprocesser og socialpsykologiske udviklingsprocesser, samt analytisk forståelse af uddannelsesmæssige og pædagogiske bevægelser og forandringer i et bredt perspektiv. Du udvikler kompetencer til kritisk at analysere, planlægge og facilitere deltagerorienterede lærings- og uddannelsesforløb inden for uddannelse, hverdagsliv og arbejdsliv. 

Uddannelsen har fokus på inddragelse af deltageres forskellige erfaringer og udvikler dit blik for at etablere samspil og interaktion mellem disse erfaringer med henblik på at skabe uddannelsesmæssig, social og kulturel fornyelse, udvikling og forandring.

Uddannelsen giver kompetencer i planlægning, gennemførelse og evaluering af uddannelses- og udviklingsforløb i relation til kompetenceudvikling og forandringsprocesser, og du kvalificeres til udvikling og styring af socialpsykologiske komplekse faglige og tværfaglige læringsforløb.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Udviklingsprocesser i såvel offentlige som private institutioner, organisationer og virksomheder
  • Undervisning, uddannelsesudvikling og forskning inden for de pædagogiske, sociale og omsorgsmæssige professionsuddannelser og universiteter
  • Kompetenceudvikling og efteruddannelser rettet mod sociale og kulturelle indsatser og skole og uddannelsesindsatser i offentlig og privat-offentlig regi
  • Konsulentvirksomhed inden for store velfærdsstatslige institutioner som skoler, pædagogiske institutioner, socialrådgivningen, kultur- og fritids- og ældreområdet med henblik på at undervise, vejlede og tilrettelægge uddannelse og kompetenceudvikling for de velfærdsprofessionelle, tilknyttede frivillige og familier
  • Analyse, evaluering, pædagogisk-psykologisk rådgivning, administration og sagsbehandling

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Pædagogik og Uddannelsesstudier

Undervisere Psykologi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Pædagogik og Uddannelsesstudier & Psykologi.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk og engelsk.