Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med uddannelse og læring i arbejdslivet?

På kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier + Arbejdslivsstudier arbejder du med udvikling og organisering af uddannelse, læring og kompetenceudvikling i og omkring arbejdslivet.

Du opnår teoretisk og praktisk forståelse for, hvad forandringer i og omkring arbejdslivet betyder for individer og grupper, samt for politikker og organiseringer. Du beskæftiger dig med problemstillinger inden for uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, vidensudvikling
og livslang læring relateret til efter- og videreuddannelse, arbejds- og professionsidentitet, voksenuddannelse og (almen)kvalificering. Du arbejder med dynamikker i samspillet mellem planlægning og tilrettelæggelse af formel uddannelse og uformelle læreprocesser på arbejdspladsen.

Du bliver kvalificeret til at arbejde inden for udvikling og planlægning inden for uddannelse og arbejdsmarked, og beskæftige dig med uddannelses- og personalepolitik og kompetenceudvikling. Uddannelsen giver kompetencer til at planlægge og tilrettelægge arbejdsmiljø samt udvikle og undervise inden for området erhvervsfag og fagpolitik.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Uddannelses- og personalepolitik og kompetenceudvikling i store og mellemstore virksomheder, samt offentlige institutioner
  • Varetage undervisning, uddannelsesudvikling og forskning ved videregående uddannelser inden for professionsuddannelser og universiteter
  • Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsmiljø
  • Udvikling og undervisning indenfor området for erhvervsfag og fagpolitik
  • Konsulentarbejde i faglige organisationer og foreninger.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Pædagogik og Uddannelsesstudier

Undervisere Arbejdslivsstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Pædagogik og Uddannelsesstudier & Arbejdslivsstudier

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk og engelsk.