Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med læreprocesser?

Kandidatuddannelsen Psykologi + Pædagogik og Uddannelsesstudier har fokus på problemstillinger i forhold til menneskers livslange læringsprocesser i hverdag og uddannelse i et samfundsmæssigt perspektiv.

Du får teoretisk og praktisk viden om socialpsykologiske, pædagogiske og uddannelsesmæssige indsatser over for forskellige grupper på institutioner, arbejdspladser eller bredt i hverdagslivet.

Du arbejder med de måder, viden om socialpsykologiske processer interagerer med viden om kulturel og sproglig kompleksitet. Det gælder i forhold til indsatser over for forskellige grupper i hverdagslivet, på arbejdspladsen, institutioner eller i civilsamfundet. Det vil sige alle de steder, hvor kulturelle identiteter, repræsentationer og fortolkninger interagerer, udveksles, blandes eller kommer i konflikt. I uddannelsen inddrages ud over psykologiske og pædagogiske teoridannelser også tilgrænsende faglige discipliner - f.eks. sociologi, antropologi og filosofi.

Gennem uddannelsen får du kompetencer i at kunne analysere, planlægge, udvikle og gribe ind i forhold til menneskers mulighed for læring.Det kliniske og terapeutiske felt indgår ikke i uddannelsen, og du bliver derfor ikke psykolog.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for primært private virksomheder med:

  • Undervisningsområdet
  • Undervisnings- og uddannelsesplanlægning
  • Pædagogisk psykologisk rådgivning
  • Personaleledelse inden for centraladministration
  • Organisationsudvikling
  • Klient-, kunde- og borgerkontakt og service

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Psykologi

Undervisere Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Psykologi & Pædagogik og Uddannelsesstudier 

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.