Intro til uddannelsen

Vil du designe byrum med social interaktion i fokus?

På kandidatuddannelsen Plan, By & Proces + Socialvidenskab undersøger du samspillet mellem sociale forhold og dynamikker som omdrejningspunkt for at designe nye rum i byer.

Du lærer at analysere relevant politik samt arbejde med teknologi og byplaner. Du tilegner dig viden om sociale forhold og sociale mekanismer og processer, der skaber positiv forandring. Gennem uddannelsen får du indsigt i sociale perspektiver fx ulighed, marginalisering, etik, mangfoldighed, medborgerskab, inddragelse og deltagelse, magt, velfærd og solidaritet. 

Gennem det sociale perspektiv og viden om byplanlægning lærer du at opstille tværfaglige helhedsløsninger på fremtidens sociale byudviklingsprojekter.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Virksomheder, institutioner og organisationer, der varetager rådgivning og konsulentopgaver i relation til planlægning af by- og regionaludvikling, hvor indsigt og analytiske kompetencer med fokus på socialpolitiske forhold er af betydning.
  • Planlægning af byen og regionaludvikling, i såvel offentligt som privat regi. Herunder kommuner, regioner, statslige og andre offentlige planmyndigheder, byfornyelsessekretariater, boligselskaber, private rådgivere, byudviklingsselskaber, sociale entreprenører samt forsknings- og undervisningsinstitutioner.
  • Interesseorganisationer der beskæftiger sig med socialpolitiske forhold, ulighed, byplanlægning, medborgerskab, borgerinddragelse mv.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Plan, By & Proces

Undervisere Socialvidenskab

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Plan, By og Proces og Socialvidenskab.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.