Intro til uddannelsen

Vil du skabe performative byrum, både kreativ fornyelse af kendte løsninger og udvikling af helt nye byrum?

På kandidatuddannelsen Plan, By & Proces + Performance Design arbejder du med at inkorporere performative løsninger for at revitalisere og forny byrum.

Du lærer at identificere, analysere og vurdere betydningen af sociale og oplevelsesmæssige aspekter af møder i fysiske rum, for by-, regional- og statslig planlægning, byfornyelse, lokalsamfundsarbejde, samt til design af forskellige plantyper. 

Den tværfaglige indsigt i både det performative og planlægningsmæssige aspekt, giver kompetencer til at udvikle, igangsætte og lede projekter inden for kreativ byudvikling.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Planlægning af byen og regionaludvikling i såvel offentligt som privat regi. Herunder kommuner, regioner, statslige og andre offentlige planmyndigheder, byfornyelsessekretariater, boligselskaber, private rådgivere, byudviklingsselskaber, sociale entreprenører samt forsknings- og undervisningsinstitutioner.
  • Udviklings-, analyse- og formidlingsopgaver inden for kommuner, regioner, statslige planmyndigheder, byudviklingsselskaber, byfornyelsessekretariater, boligselskaber, private konsulenter, lokalsamfundsorganisationer samt lokale kulturhuse og kulturinstitutioner.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Plan, By & Proces

Undervisere Performance Design

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Plan, By og Proces og Performance Design

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.