Intro til uddannelsen

Bliv byudvikler med formidlingskompetencer

På kandidatuddannelsen Plan, By & Proces + Kommunikation får du kvalifikationer til at varetage analyse- og planopgaver i lokalområder og du kan udarbejde konkrete kommunikationsstrategier. 

Gennem uddannelsen tilegner du dig viden om udvikling, forhandling, design, implementering og formidling i og af planprocesser, -strategier og interventioner inden for by-, regional- og statslig planlægning, byfornyelse, lokalsamfundsarbejde.

Du får viden om proaktive udviklingsstrategier for lokalsamfund, byer og regioner, der bygger på sociale, økologiske og demokratiske værdier ud fra nyeste forskning.

Uddannelsen giver dig kompetencer til selvstændigt at planlægge og tilrettelægge kommunikationsstrategier for virksomheder, institutioner mv. i regi af byplanlægning. Du lærer at arbejde med involvering, konflikt og interessenthåndtering i relation til professionel målgruppeafdækning.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder som:

  • Byplanlægger i offentlige planmyndigheder, byfornyelsessekretariater, boligselskaber og byudviklingsselskaber
  • Udviklings-, analyse- og formidlingskonsulent inden for byplanlægning, deltagelsesprocesser og interessenthåndtering i forbindelse med plan- og byudviklingsprocesser.
  • Intern og ekstern strategisk organisationskommunikatør og kampagneleder, særligt i relation til byfornyelse og planlægningsprojekter.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Plan, By & Proces

Undervisere Kommunikation

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Plan, By og Proces og Kommunikation

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.