Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med politisk kommunikation?

Politiske partier, offentlige institutioner og frivillige organisationers legitimitet og gennemslagskraft er afhængig af deres evne til at kommunikere strategisk klogt. Hvis du har lyst til at arbejde med dette, så er dette kombinationen for dig. På kandidatuddannelsen Kommunikation + Politik får du nemlig kompetencer til at planlægge og udvikle kommunikation, som kræver kendskab til det politiske system og dets aktører, samt til organisation og ledelse i den offentlige og private sektor.

På uddannelsen får du en dyb indsigt i strategisk, politisk og dialogisk kommunikation. Du får kendskab til den offentlige administrations kompleksitet og politiske udfordringer, og du lærer at formidle viden til relevante målgrupper.

Karriere

Kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet gør typisk karriere som kommunikationsmedarbejdere, kommunikationskonsulenter, projektledere eller forbrugeranalytikere, i både offentlige og private organisationer. Med denne kombination får du en særlig ekspertise til at arbejde som: 

  • Kommunikations- og projektmedarbejder i organisationer som kræver kendskab til det politiske system og dets aktører, eks. politiske partier og interesseorganisationer
  • Kommunikationsrådgiver, herunder selvstændig virksomhed, inden for politisk kommunikation
  • Politisk analytiker med særlig fokus på kommunikationens rolle i det politiske liv

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d.).

Undervisere

Undervisere Kommunikation

Undervisere Politik

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation & Politik.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk, og undervisningssproget er dansk.