Intro til uddannelsen

Interesserer du dig for den rolle kommunikation spiller i forhold til sociale, kulturelle og sundhedsmæssige problemstillinger knyttet til arbejdslivet?

I et udfordrende og komplekst moderne arbejdsliv er god intern kommunikation afgørende for organisationers psykiske arbejdsmiljø og ansattes udvikling og trivsel i arbejdslivet. Kandidatuddannelsen i Kommunikation + Arbejdslivsstudier har fokus på hvilken rolle kommunikation spiller i forhold til sociale, kulturelle og sundhedsmæssige problemstillinger knyttet til arbejdslivet.

På studiet får du teoretisk og praktisk viden om intern og ekstern kommunikation til forskellige målgrupper, med særlig fokus på sociale, kulturelle og sundhedsmæssige problemstillinger knyttet til arbejdslivet.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at planlægge, udarbejde og vurdere strategisk kommunikation der kræver kendskab til psykisk arbejdsmiljø, rehabilitering, udvikling og trivsel i arbejdslivet.

Karriere

Kandidater i kommunikation fra Roskilde Universitet gør typisk karriere som kommunikationsmedarbejdere, kommunikationskonsulenter, projektledere eller forbrugeranalytikere. Med denne uddannelse får du en særlig ekspertise til at arbejde som: 

  • HR-medarbejder i private og offentlige organisationer
  • Kommunikationsmedarbejder i eks. fagforeninger og interesseorganisationer  der arbejder med problematikker i arbejdslivet
  • Kommunikationsrådgiver med speciale i strategisk kommunikation i og om arbejdsliv

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d.).

Undervisere

Undervisere Kommunikation

Undervisere Arbejdslivsstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation og Arbejdslivsstudier.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.