Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med erhvervsjournalistik?

På kandidatuddannelsen Journalistik + Virksomhedsstudier lærer du at beherske den journalistiske arbejdsproces i alle dens faser og aspekter og får en indgående viden om virksomheder og forretningsmodeller.

Du får viden om journalistens rolle i et demokratisk samfund, om teorier, planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser og viden om journalistiske arbejdsmetoder, herunder researchmetoder, kilder og kildekritiske metoder. Du får indsigt i virksomhedens organisation, ledelse og udvikling samt dens organisering af interne og eksterne ressourcer, funktioner og relationer. Du arbejder med de mange aspekter, der har betydning for udviklingen af virksomheder, deres værdiskabelse, innovation og relationer til omverdenen.

Uddannelsen giver kompetencer til at arbejde som professionel journalist inden for det markeds- og erhvervsmæssige stofområde, samt giver indsigt i og forståelse af medierne selv som virksomheder og forretningsmodeller.

Vær opmærksom på: Kandidatuddannelsen er en 3-årig uddannelse normeret til 180 ECTS-point, da der indgår et års obligatorisk praktik på 60 ECTS.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder som journalist inden for forskellige platforme i både digitale og elektroniske som ikke-elektroniske medier, fx:

  • Kommunikation i private og offentlige organisationer
  • Dagblade, lokalaviser, magasiner
  • Radio, tv og netmedier
  • Selvstændig virksomhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Journalistik

Undervisere Virksomhedsstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation med fokus på Journalistik og Virksomhedsstudier.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.