Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med politisk journalistik?

På kandidatuddannelsen Journalistik + Politik og Administration lærer du at beherske den journalistiske arbejdsproces i alle dens faser og aspekter, og får viden til at kunne dække politisk nyheds- og baggrundsstof.

Du får viden om journalistens rolle i et demokratisk samfund, om teorier, planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser og viden om journalistiske arbejdsmetoder, herunder researchmetoder, kilder og kildekritiske metoder. Du lærer om det politiske system, den offentlige sektors opbygning og administration, politiske processer, indflydelse, magt og samfundsmæssige problemstillinger.

Uddannelsen giver kompetencer til at arbejde professionelt som journalist med det politiske, økonomiske og administrative stofområde, såvel nationalt som lokalt, og til at vurdere samfundsmæssig relevans, når historier skal vælges og vinkles, samt varetage korrekt og kritisk dækning af politisk nyheds- og baggrundsstof.

Vær opmærksom på: Kandidatuddannelsen er en 3-årig uddannelse normeret til 180 ECTS-point, da der indgår et års obligatorisk praktik på 60 ECTS.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder som journalist inden for forskellige platforme i både digitale og elektroniske som ikke-elektroniske medier, fx:

  • Kommunikation i private og offentlige organisationer
  • Dagblade, lokalaviser, magasiner
  • Radio, tv og netmedier
  • Selvstændig virksomhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Journalistik

Undervisere Politik og Administration

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation med fokus på Journalistik og Politik og Administration.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.