Intro til uddannelsen

Vil du lære at se historier i tal og data – og vil du lære, hvad du gør, hvis det næste store datasæt med skattely eller lignende havner på din redaktion?

På kandidatuddannelsen Journalistik + Computer Science lærer du at se på journalistik med datalogiske metoder og redskaber (som kodning og algoritmer) samt præsentere og formidle historierne, der ligger i data gennem journalistikken.

Du får viden om journalistens rolle i et demokratisk samfund, om teorier, planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser. Du arbejder med journalistiske arbejdsmetoder, herunder researchmetoder, kilder og kildekritiske metoder. Du lærer teknikker og teorier til analyse, design og konstruktion af softwaresystemer - herunder software engineering metoder og principper, computer- og systemarkitektur, algoritmer og datarepræsentation samt designprincipper for menneske maskine-grænseflader.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde journalistisk med medier og områder, hvor der er behov for datalogisk indsigt og færdigheder som redskab i journalistiske arbejdsprocesser og produktioner.

Vær opmærksom på: Kandidatuddannelsen er en 3-årig uddannelse normeret til 180 ECTS-point, da der indgår et års obligatorisk praktik på 60 ECTS.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder som journalist inden for forskellige platforme i både digitale og elektroniske som ikke-elektroniske medier, fx:

  • Dagblade, lokalaviser, magasiner
  • Radio, tv og netmedier
  • Selvstændig virksomhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Journalistik

Undervisere Computer Science

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation med fokus på Journalistik og Datalogi.

Undervisningssprog:  Undervisning på Journalistik er på dansk. Al undervisning på Computer Science er på engelsk.