Intro til uddannelsen

IT og socialpsykologisk indsigt

På kandidatuddannelse Informatik + Psykologi får du viden, færdigheder og kompetencer inden for design og implementering af it-anvendelser i komplekse sammenhænge suppleret med de særlige forudsætninger som psykologi giver.

Du lærer teorier og metoder til analyse, design og implementering af it-anvendelser; herunder systemudviklingsmetoder og principper - it-arkitektur - nye innovative it-anvendelser som produkt, service eller proces - i komplekse sammenhænge med funktionelt, socialt, organisatorisk, kulturelt eller informationsstrukturelt samspil mellem it-løsning og brug. Du får forståelse for socialpsykologiske begreber, teorier og metoder relateret til uddannelsens historiske og aktuelle problemstillinger og praksisformer. Du får viden om aktuelle problemstillinger, dilemmaer og tendenser af socialpsykologisk karakter i samfundet og i relation til menneskers arbejds- og hverdagsliv.

Du får kompetencer til at  arbejde med it-faglige problemstillinger i relation til design, innovation og implementering af it- anvendelser, og kan tilrettelægge, planlægge og styre et it-udviklingsprojekt, der er komplekst og forudsætter nye løsningsmodeller. Du bliver kvalificeret til at rådgive institutioners, virksomheders og organisationers ledelse om den nødvendige opstilling af nye løsningsmodeller på socialpsykologiske og informationsteknologiske problemstillinger i arbejds- og hverdagslivet. Du kan igangsætte, tilrettelægge, styre og gennemføre af indsatser i arbejds- og hverdagslivet inkluderende et informationsteknologisk perspektiv.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for it-branchen som:

  • Forretningskonsulent, 
  • Business analyst
  • Organisatorisk implementeringskonsulent
  • Projektleder

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Din hverdag på studiet

Informatik er et lille hyggeligt, tæt sammenknyttet studiemiljø. Du kan regne med at følges med de studerende, der starter på uddannelsen samtidig med dig. Samtidig vil du opleve et friskt pust af nye mennesker på valgkurser og gennem de sociale aktiviteter på tværs af årgangene.

Al undervisning i Informatik foregår i samme bygning, og bliver varetaget af en fast stab af undervisere. Du kan roligt regne med, at dine undervisere lærer dit navn at kende, og at du får et tæt og personligt forhold til dem. Afdelingens lektorer og professorer har kontorer op og ned af dine undervisningslokaler. Afdelingen kører en "åben dør"-politik, som gør det nemt at komme i kontakt med dine undervisere - hvad enten det drejer sig om et udfordrende akademisk problem eller en hyggesnak. I løbet af din uddannelse vil du blive en del af det daglige liv af afdelingen. Ved frokosttid spiser de studerende og de ansatte ofte frokost sammen i fællesrummet.

Undervisere

Undervisere Informatik

Undervisere Psykologi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: cand.scient. i Informatik og Psykologi

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.