Intro til uddannelsen

IT og kommunikationskompetencer

På kandidatuddannelse Informatik + Kommunikation får du viden, færdigheder og kompetencer inden for design og implementering af it-anvendelser i komplekse sammenhænge suppleret med teoretisk og praktisk viden om vilkårene for strategisk kommunikation i en faglig kontekst til forskellige målgrupper.

Du lærer teorier og metoder til analyse, design og implementering af it-anvendelser; herunder systemudviklingsmetoder og principper - it-arkitektur - nye innovative it-anvendelser som produkt, service eller proces - i komplekse sammenhænge funktionelt, socialt, organisatorisk, kulturelt eller informationsstrukturelt - samspil mellem it-løsning og brug. Du får viden om begreber, teorier og metoder samt praktisk orienteret viden om planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser til forskellige målgrupper og mellem forskellige aktører. Du får indsigt i vilkår og kontekst for planlagt kommunikation i og fra institutioner, virksomheder og organisationer til forskellige målgrupper og faglig kommunikation mellem forskellige aktørgrupper.

Du får kompetencer til at  arbejde med it-faglige problemstillinger i relation til design, innovation og implementering af it- anvendelser, og kan tilrettelægge, planlægge og styre et it-udviklingsprojekt, der er komplekst og forudsætter nye løsningsmodeller. Du bliver kvalificeret til at igangsætte og gennemføre kommunikationsindsatser, samt rådgive institutioners, virksomheders og organisationers ledelse om den nødvendige indsats på kommunikations- og informationsområdet.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for it-branchen som:

  • Forretningskonsulent, 
  • Business analyst
  • Organisatorisk implementeringskonsulent
  • Projektleder

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Din hverdag på studiet

Informatik er et lille hyggeligt, tæt sammenknyttet studiemiljø. Du kan regne med at følges med de studerende, der starter på uddannelsen samtidig med dig. Samtidig vil du opleve et friskt pust af nye mennesker på valgkurser og gennem de sociale aktiviteter på tværs af årgangene.

Al undervisning i Informatik foregår i samme bygning, og bliver varetaget af en fast stab af undervisere. Du kan roligt regne med, at dine undervisere lærer dit navn at kende, og at du får et tæt og personligt forhold til dem. Afdelingens lektorer og professorer har kontorer op og ned af dine undervisningslokaler. Afdelingen kører en "åben dør"-politik, som gør det nemt at komme i kontakt med dine undervisere - hvad enten det drejer sig om et udfordrende akademisk problem eller en hyggesnak. I løbet af din uddannelse vil du blive en del af det daglige liv af afdelingen. Ved frokosttid spiser de studerende og de ansatte ofte frokost sammen i fællesrummet.

Undervisere

Undervisere Informatik

Undervisere Kommunikation

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: cand.scient. i Informatik og Kommunikation

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.