Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med historiske, sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser?

På kandidatuddannelsen Historie + Socialvidenskab arbejder du med historiefagets og socialvidenskabens teorier og metoder til selvstændig formulering og kritisk analyse af historiske og samfundsfaglige problemstillinger.

Du får viden om historiske udviklingslinier, hvordan samfund og kulturer forandrer sig over tid, hvordan aktuelle samfundsforhold hænger sammen med deres historiske tilblivelsesprocesser, og hvordan mennesker anvender fortid i formningen af sociale strukturer, politisk magt og kulturel identitet. Du studerer dynamikker, dilemmaer og sociale kampe omkring sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser samt globaliseringens og internationaliseringens påvirkning af velfærdsstat og velfærdssamfund.

Uddannelsen giver kompetencer i at analysere, tage kritisk stilling til og evaluere komplekse historiske, sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Højskoler
  • Museer, biblioteker, arkiver,kulturarvsforvaltning
  • Udviklingsarbejde
  • Planlægnings-, konsulent- og evalueringsopgaver i den offentlige og private sektor såvel som inden for organisationer og analyseinstitutioner

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Historie

Undervisere Socialvidenskab

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Historie og Socialvidenskab

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk og engelsk.