Intro til uddannelsen

Vil arbejde med globale problemstillinger i en historisk kontekst?

På kandidatuddannelsen Historie + Global Studies får du viden om historiske udviklingslinier og indsigt i historiefaglige forskningstraditioner, -arbejdsmåder og i historiefagets relation til beslægtede samfunds- og kulturvidenskaber. Du får forståelse for forholdet mellem historie som videnskabelig praksis og brug af fortid i samfund og kultur. Du beskæftiger dig med international politisk styring, international udvikling, global social forandring, regionale integrationsprocesser og transnationale økonomiske dynamikker. Du får indsigt i og forståelse for samspillet mellem danske samfundsforhold og internationale og globale forandringsprocesser.

Uddannelsen giver kompetencer i at styre komplekse og kreative projektforløb og arbejdsprocesser, der forudsætter nye løsningsmodeller, samt iværksætte og konstruktivt indgå i faglige og tværfaglige samarbejder.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Højskoler
  • Museer, biblioteker, arkiver, kulturarvsforvaltning
  • Analyse- og udviklingsarbejde samt planlægnings- og evalueringsopgaver i erhvervsorganisationer, konsulenthuse, internationale
  • organisationer og offentlige myndigheder med base såvel nationalt som internationalt

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Historie

Undervisere Global Studies

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: cand.mag. i Historie og Globale studier

Undervisningssprog: Dansk