Intro til uddannelsen

Historisk og filosofisk perspektiv

På kandidatuddannelsen Historie +  Filosofi og Videnskabsteori får du viden, færdigheder og kompetencer inden for de to fags genstandsfelter, teorier og metoder.

Du får viden om historiske udviklingslinier, hvordan samfund og kulturer forandrer sig over tid, hvordan aktuelle samfundsforhold hænger sammen med deres historiske tilblivelsesprocesser, og hvordan mennesker anvender fortid i formningen af sociale strukturer, politisk magt og kulturel identitet. Du lærer at analysere, fortolke og kritisk diskutere argumenter i filosofiske såvel som i andre argumenterende tekster og at anvende filosofiske teorier og metoder.

Uddannelsen giver kompetencer i at styre komplekse, kreative og uforudsigelige projektforløb og arbejdsprocesser der forudsætter nye løsningsmodeller,  samt iværksætte og konstruktivt indgå i faglige og tværfaglige samarbejder.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Voksenundervisning
  • Museer, biblioteker, arkiver, kulturarvsforvaltning
  • Formidling og konsulentvirksomhed
  • Analyse- og udviklingsarbejde
  • Planlægnings- og evalueringsopgaver i den offentlige og private sektor

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Historie

Undervisere Filosofi og Videnskabsteori

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: cand.mag. i Historie + Filosofi og Videnskabsteori / Master of Arts (MA) in History and Philosophy

Undervisningssprog: Dansk