Intro til uddannelsen

Fysik og kemi i samspil

På det store grænseområde mellem Fysik og Kemi  foregår der i disse år en stor udvikling. På kandidatuddannelsen i Fysik + Kemi lærer du at anvende og udvikle fysiske og kemiske modeller og metoder - og kritisk diskutere deres gyldighed. Kemien gør brug af værktøjer, der er grundlagt inden for fysikken (f.eks. termodynamik og kvantemekanik), og ved at kombinere Kemi med Fysik opnår du en dybere forståelse af disse værktøjer.

Du lærer bl.a. at gennemføre og evaluere eksperimentelle undersøgelser, simuleringer, ræsonnementer og beviser. Du får erfaring med at opstille og evaluere kvalitative og kvantitative modeller. Du bliver trænet i at udarbejde og præsentere forskrifter, redegørelser og vejledninger efter professionelle standarder.

Kombinationen giver en god platform for studier i biofysik og "Soft and biomolecular matter", og som kandidat med de to fag er der særdeles gode beskæftigelsesmuligheder.

Du afslutter uddannelsen med at skrive et tværfagligt speciale og har mulighed for at skrive det som et eksperimentelt speciale på 60 ECTS på 3. og 4. semester.
 

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlige og private forsknings- eller kontrollaboratorier,
  • Sundhedssektoren
  • Energisektoren
  • Den kemiske industri
  • Virksomheder med kemi- og fysikfaglige produktudviklings-, modellerings- og rådgivningsopgaver.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).
 

Undervisere

Undervisere Fysik
 

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: cand.scient. i Fysik og Kemi

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk med enkelte studieelementer på engelsk.