Intro til uddannelsen

Opnå dyb indsigt i fysik ud fra et filosofisk perspektiv

På kandidatuddannelsen i Fysik + Filosofi & Videnskabsteori er fokus, at du opnår indsigt i faget fysik ud fra filosofiske og videnskabsteoretiske perspektiver. Du tilegner du dig teoretiske og praktiske færdigheder i løsning af konkrete problemstillinger, hvor du anvender begreber, ræsonnementer og metoder, der er karakteristiske for filosofi og fysik.


Du lærer bl.a.: At udvikle og evaluere eksperimentelle undersøgelser og simuleringer i fysik, at anvende og udvikle fysiske og filosofiske begreber og metoder, at udarbejde og præsentere redegørelser efter professionelle standarder, at formidle forskningsbaseret viden inden for fysik og filosofi med klarhed og præcision til både fagfæller og ikke-specialister.
 

Karriere

  • Kandidatuddannelsen er i særlig grad målrettet erhvervsfunktioner, der indebærer analytiske, formidlende og kritisk diskuterende perspektiver på fysiks fagområde.
  • Uddannelsen kvalificerer dig til arbejde i virksomheder og institutioner, der enten udfører formidlings, produktions-, modellerings-, programmerings- eller rådgivningsopgaver.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)
 

Undervisere

Undervisere Fysik

Undervisere Filosofi & Videnskabsteori
 

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.scient. i Fysik + Filosofi og Videnskabsteori

Undervisningssprog: Dansk