Intro til uddannelsen

Fysik og Miljøbiologi i samspil

På kandidatuddannelsen i Fysik + Environmental Biology arbejder du med fysikkens fundamentale love og disses betydning i biologi og økologi.

Du trænes i at analysere, formulere og diskutere problemstillinger inden for fysik og miljøbiologi i videnskabelig terminologi - særligt faststoffysik, termodynamik, statistisk mekanik økofysiologi, populations- og systemøkologi og biologiske ressourcer.

Du får viden om betydningen af det fysiske miljø for organismer, hvordan organismerne påvirker fysiske betingelser i miljøet samt betydningen af fysiske transportprocesser af materiale og energi i økosystemer.

Du afslutter uddannelsen med at skrive et tværfagligt speciale og har mulighed for at skrive det som et eksperimentelt speciale på 60 ECTS på 3. og 4. semester.
 

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlige og private forsknings- eller kontrollaboratorier
  • Sundhedssektoren
  • Virksomheder med fysikfaglige produktudviklingsopgaver eller miljøbiologiske- eller fysikfaglige modellerings- og rådgivningsopgaver
  • Uddannelsessektoren

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d.).
 

Undervisere

Undervisere Fysik

Undervisere Environmental Biology
 

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: cand.scient. i Fysik og Miljøbiologi / Master of Science (MSc) in Physics and Environmental Biology

Undervisningssprog: Undervisningssproget på Fysik er dansk. Undervisningssproget på Environmental Biology er engelsk.