Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med motivation, følelser, erkendelse og social interaktion mellem mennesker?

Filosofi og psykologi har altid været nært forbundne forskningsområder. Den første bog om psykologi var skrevet af filosoffen Aristoteles. I nyere tid har studier af det menneskelige bevidsthedsliv - herunder moderne hjerneforskning - fortsat holdt de to discipliner tæt sammen. Spørgsmål om hvad bevidst er, hvad det vil sige at have selvbevidsthed, hvad følelser er - og hvordan de påvirker vores liv og handlinger – samt hvad man skal forstå ved livskvalitet, fordrer alle inddragelse af både filosofiske og psykologiske teorier.

På kandidatuddannelsen Filosofi + Psykologi lærer du centrale begreber inden for både filosofi og psykologi, og du får indblik i væsentlige teorier inden for de to discipliner. Endvidere vil du få kritisk og nyskabende værktøjer til at behandle centrale problemer, som rejser sig i menneskers personlige liv såvel som i menneskeligt samvær, samarbejde og anden social interaktion.

Følg os: Følg Filosofi og Videnskabsteori på Instagram og Facebook

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Videregående voksenundervisning 
  • Professionshøjskoler
  • Gymnasieskolen, HTX, STX og HF
  • Coachopgaver
  • Formidlingsarbejde
  • Højskolelærer
  • NGO’er og velgørende organisationer
  • Konsulentvirksomhed
  • Udviklingsopgaver i offentlige og private virksomheder
  • Planlægnings- og evalueringsopgaver i offentlige og private virksomheder

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere Filosofi og Videnskabsteori

Undervisere Psykologi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: cand.mag. i Filosofi & Videnskabsteori og Psykologi

Undervisningssprog: Dansk