Intro til uddannelsen

Intern og ekstern strategisk organisationskommunikation - med fokus på digitale og sociale medier

Digitale og sociale medier er i dag de vigtigste kommunikationskanaler i de fleste organisationer. På etfagskandidatuddannelsen i Kommunikation får du særlige kompetencer til at arbejde strategisk med digital kommunikation både internt og eksternt i organisationer

Du får en dyb viden om strategisk kommunikation og digitale medier såvel teoretisk og i praksis. Du lærer teori, metoder og praksis i organisationers interne og eksterne strategiske kommunikation, og arbejder med sammenhængen mellem organisationsstruktur og kommunikationsformer.

Du bliver trænet i at planlægge, tilrettelægge og vurdere kommunikationsmateriale og kommunikationsprocesser. Uddannelsen har fokus på brugen af digitale og sociale medier og hvordan de kan bruges til nye former for interaktionsmuligheder med forskellige målgrupper.

OBS: Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Se udvælgelseskriterierne:

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Intern og ekstern kommunikation
  • Kommunikationsrådgivning til ledere og udformning af kommunikationsstrategier
  • Tilrettelægge, udvikle og producere kommunikation til digitale medier, herunder web-kommunikation, sociale medier og intranet
  • Analyse og vurdering af kommunikation, herunder empiriske undersøgelser af virkning og brugere

Din hverdag på studiet

På Kommunikation er der et aktivt studiemiljø med studerende, der opholder sig meget på RUC. Du har adgang til teknisk udstyr til videoredigering, billedbehandling og layout samt et lydstudie til f.eks. radioproduktion. Digitalkamera, videokamera, båndoptagere osv. kan lånes med hjem. Vi bor i en stor moderne bygning og har en stor biograf, som udover filmforevisning bruges til forelæsninger og fremvisninger af de studerendes produktioner. 

Hvert semester etablerer holdene et fest- og cafeudvalg, som står for at afholde sociale arrangementer på faget.

Undervisere

Undervisere Kommunikation

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Kommunikation

Undervisningssprog: Dansk