Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med sociale spørgsmål i relation til arbejdsliv?

På kandidatuddannelsen i Arbejdslivsstudier + Virksomhedsstudier arbejder du i krydsfeltet mellem arbejdsliv, organisation og ledelse.

Uddannelsen ser på arbejde som en afgørende menneskelig aktivitet. Du kommer til at beskæftige dig med en række aspekter af arbejde - blandt andet samfundsmæssige, erhvervsøkonomiske, ledelsesmæssige, industrial relations-orienterede, reguleringsmæssige, sociale, arbejdsorganisatoriske, relationelle, professionsrelaterede, socialpsykologiske, trivselsskabende, identitetsdannende og meningsskabende aspekter.

Uddannelsen giver kompetencer til at kunne udvikle, facilitere og evaluere forandringsprocesser og arbejde løsningsorienteret med problemer inden for arbejdsliv, organisation og ledelse.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Udvikling af arbejdspladsens organisation, jobdesign og workflow med særligt fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel
  • Personalerettede funktioner internt i virksomhederne
  • Konsulent- og erhvervsservice-branchen
  • Arbejdsmarkedsorganisationer
  • Halv- og heloffentlige reguleringsorganer i tilknytning til arbejdsmarked, erhvervsuddannelse og arbejdsmiljø
  • Jobs, hvor man arbejder analytisk, intervenerende, procesunderstøttende, evaluerende og strategiudviklende i forhold til arbejdsliv og organisation

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere på Arbejdslivsstudier

Undervisere på Virksomhedsstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Virksomhedsstudier

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk