Intro til uddannelsen

Vil du tænke sundhed ind på arbejdspladser?

På kandidatuddannelsen Arbejdslivsstudier + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier arbejder du i krydsfeltet mellem sundhed og arbejdsliv.

Du lærer om ledelses- og organisationsformer, faglighed og identitet i arbejdet samt sociale og kulturelle forhold i arbejdet. Du får særligt forståelse for sundheds betydning for disse temaer.

Du får indsigt i forskellige arbejdsmiljø- og sundhedsstrategier, og hvordan de kan bruges som værktøjer på en arbejdsplads.

Uddannelsen giver kompetencer til at udvikle tiltag, som kan forbedre trivsel og sundhed på en arbejdsplads. Du vil kunne analysere, evaluere og opbygge strategiske indsatser og udarbejde nationale, regionale og kommunale strategier inden for arbejdsliv og sundhed.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • afdelinger, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø og sundhed
  • konsulentvirksomheder som arbejder med analyse og rådgivning af virksomheders og arbejdspladsers arbejdsmiljø- og sundhedsinterventioner
  • offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø og sundhed
  • forskning og undervisning inden for arbejdsliv og sundhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere på Arbejdslivsstudier

Undervisere på Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Arbejdslivsstudier &  Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk