Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med sociale spørgsmål i relation til arbejdsliv?

På kandidatuddannelsen i Arbejdslivsstudier + Socialvidenskab kombinerer du viden om arbejdsliv med viden om sociale forhold og problemstillinger.

Du studerer emner som arbejdsmiljø, læring, sociale relationer i arbejdet, samarbejdsformer, medarbejderinvolvering, arbejdets organisering og organisationsudvikling. Du lærer samtidig om arbejdets samfundsmæssige og sociale betydning - for eksempel i relation til beskæftigelsesforhold, beskæftigelsespolitik og velfærd.

Uddannelsen giver kompetencer i at planlægge, gennemføre og evaluere forandringsprocesser i arbejdslivet og at undersøge og finde konkrete løsninger på problemstillinger i relation til arbejde, sociale forhold og beskæftigelse.
 

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder i:

  • Konsulentvirksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af virksomheder og arbejdsforhold.
  • Virksomheder med ansvar for udvikling af arbejdsmiljø, arbejdsforhold og læring.
  • HR-afdelinger i private og offentlige virksomheder.
  • Arbejdsmiljøapparatet.
  • Privat-offentlige samarbejde om jobskabelse og fastholdelse.
  • Institutioner, der beskæftiger sig med rehabilitering
  • Arbejdsmarkedsorganisationerne.
  • Den offentlige beskæftigelsesindsats med udredninger, analyser, evalueringer samt administration.
  • Beskæftigelse af udsatte grupper: integration, ligestilling og beskæftigelse på særlige vilkår.
  • Forskning og undervisning inden for arbejdsliv og socialvidenskab

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d.)
 

Undervisere

Undervisere på Arbejdslivsstudier

Undervisere på Socialvidenskab


Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk.