Intro til uddannelsen

Er du optaget af psykologiske aspekter af arbejdslivet?

Kandidatuddannelsen Arbejdslivsstudier + Psykologi foregår i krydsfeltet mellem kulturelle, sundhedsmæssige og psykologiske problemstillinger i arbejdslivet.

Du lærer du at facilitere dialog, vidensdeling, samarbejde og konfliktmægling i og på tværs af arbejdsgrupper, arbejdsmarkedsparter og professioner.

Du arbejder med at analysere forhold i en organisation og at udvikle tiltag som skal forbedre arbejdets organisering, arbejdslivets kvaliteter og de psykologiske aspekter af arbejdslivet - f.eks. mening i arbejdet, faglighed, identitet, deltagelse, ledelse samt teknologi og arbejde.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at analysere forhold som psykisk arbejdsmiljø, uddannelse, rehabilitering, fastholdelse, udvikling og trivsel samt igangsætte og evaluere tiltag, som skal udvikle områderne. Du kan udforme og indgå i medarbejderinvolverende udviklingsprocesser på virksomhederne.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Internt i virksomheder - fx i HR og personale-afdelinger med fokus på emner som udviklingsprocesser eller ledelse- og organisationsudvikling
  • Konsulent- og erhvervsservice
  • Arbejdsmarkedsorganisationer og den offentlige sektor i relation til arbejdsmarked, erhvervsuddannelse, arbejdspladsudvikling og arbejdsmiljø
  • Analyse, tiltag, evaluering og forskning og strategiudvikling inden for psykisk arbejdsmiljø, uddannelse, rehabilitering, fastholdelse, udvikling og trivsel

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere på Arbejdslivsstudier

Undervisere på Psykologi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Psykologi

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk.