Lov om gennemsigtighed

1. juli 2003 trådte lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. i kraft. Loven foreskriver, at Roskilde Universitet stiller en række oplysninger til rådighed for borgerne på Internettet. 
Du kan læse loven på retsinformation.dk. Alle oplysninger i henhold til loven forefindes på ruc.dk. 

På denne oversigtsside har du mulighed for på en let og hurtig måde at finde frem til websider under www.ruc.dk, hvis indhold svarer til kategorierne i lovens formulering:

Roskilde Universitets profil

Roskilde Universitets profil

Aktuelle uddannelsestilbud

Bacheloruddannelser

Kandidatuddannelser

Ph.d uddannelser

Efter- og videreuddannelser

Kursuskatalog

Hjælp til studievalg, gennemførsel og karriere

Arrangementer

Studievejledning Bachelor

Studievejledning Kandidat

Uddannelseskvalitetssystem, studieordninger (Regelsamling) og dokumentation, fx akkrediteringsapporter

Regelsamling

Dokumentation af kvalitetsarbejdet