Kunstnerisk samskabelse i Parkinsondans og forskning. Afsluttende konference 2021

Vi inviterer til den afsluttende konference på projektet At danse med Parkinson.
På konferencen vil vi præsentere svar på projektets hovedspørgsmål. Vi vil praktisere, såvel som diskutere, kunstnerisk samskabelse! Det vil vi gøre ved dels at danse med udgangspunkt i Parkinsondans (mere specifikt tilgangene Ballroom Fitness™ og Dance for PD™), og dels ved at bruge de kunstbaserede forskningsmetoder, vi har anvendt i projektet.

Konferencen finder sted den 22. november på Tivoli Balletskole og den 23. november på Roskilde Universitet.
Mandag
22
november
Start:22. nov kl. 10.00
Slut:23. nov kl. 16.00
Sted: Tivolis Balletskole & RUC
Tegning af kvinde med teksten at danse med Parkinson henover

I samskabende, brugerinddragende behandling, forskning og forskningskommunikation er hensigten, at alle stemmer bliver inddraget og taget alvorligt. Samtidig ses samskabelse ofte som et ubetinget gode, hvilket gør, at det ofte er let at overse kompleksiteten og udfordringerne! Forskningsprojektet skaber indsigt i samskabelse som en både vigtig, kompleks og spændingsfyldt størrelse.

Projektet har sat to slags samskabelse under lup. Den ene slags finder sted i Parkinsondans. Her skaber danserne kropslige og æstetiske oplevelser i fællesskab, der kan have stor betydning for at leve et meningsfuldt liv med Parkinson. Den anden slags finder sted i forskning, hvor kunstbaserede metoder tages i brug for at åbne op for kropslige og æstetiske måder at erfare verden og skabe viden på.

 

På begge konferencedage er der både dans og kunstneriske forskningsmetoder på programmet. På konferencens første dag vil der dog være mest vægt på dans, mens der på anden dag vil være mest vægt på forskningsmetoder og projektets bidrag til praksis og forskning.                      

Deltagelse på konferencen er gratis, men da der er begrænsede pladser, er tilmelding nødvendig, og det er efter først til mølle-princippet. Tilmelding foregår ved dette link: TILMELDING. Du kan læse det foreløbige program ved dette link: PROGRAM. Du kan tilmelde dig begge dage eller blot én af dagene.

Besøg konferencens hjemmeside for mere information om programmet.


Hvis du er interesseret i at høre mere om konferencen, inden du tilmelder dig, er du velkommen til at kontakte Rie (Hovmann Rasmussen) på riehr@ruc.dk vedrørende praktiske aspekter eller Louise (Phillips) på louisep@ruc.dk vedrørende indholdet.