Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med dansk i flersprogede og flerkulturelle kontekster?

Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + Dansk giver dig kvalifikationer til at arbejde med og i flersprogede og multikulturelle kontekster.

Du lærer om kultur som begreb og kulturel praksis i Danmark og globalt. Du beskæftiger dig med teorier og metoder til at forstå og arbejde med kultur som begreb og praksis. Du får empirisk viden om problemstillinger, der vedrører flersprogede og –kulturelle kontekster, samt hvordan disse problemstillinger håndteres af forskellige relevante aktører. Du arbejder  med tekst- og sprogvidenskabelige teorier og deres anvendelse på et danskfagligt tekstmateriale. Du får viden om sprogrigtighedsproblemer og deres sammenhæng med variationen i danske sprogs regler og normer.

Uddannelsen giver kompetencer til at løse kultur- og danskfaglige formidlingsopgaver i flersprogede og flerkulturelle kontekster på tværs af sprogskellet engelsk/dansk.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • NGO'er
  • Kommuner og ministerier
  • Analyse- og rådgivningsvirksomheder
  • Voksenundervisning, gymnasial undervisning, højskoler
  • Muséer
  • Forskningsinstitutioner og relevante videregående uddannelser
  • Løsning af kultur- og danskfaglige formidlingsopgaver i flersprogede og flerkulturelle kontekster i den offentlige og private sektor

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Undervisere Dansk

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Kultur- og Sprogmødestudier og Dansk

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk