Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med HR?

På kandidatuddannelsen Virksomhedsstudier + Psykologi arbejder du med virksomhedens organisation, ledelse, innovation, værdiskabelse og menneskelige ressourcer.

Virksomhedsstudier bidrager med indsigt i virksomhedens organisation, ledelse, udvikling og organisering af interne og eksterne ressourcer, funktioner og relationer. På Psykologi lærer du at arbejde i sammenhænge som kræver socialpsykologiske kompetencer. Du får en forståelse af socialpsykologi og arbejds- og organisationspsykologi, samt de menneske/teknologi interaktionsmæssige betydninger af studiet af virksomheder og hverdags- og arbejdslivet i en samfundsmæssig kontekst. 

Uddannelsen giver dig kompetencer til at forstå samspil og relationer mellem ledelse og medarbejdere. Du får desuden kompetencer inden for organisationsledelse og -forandring og kvalificeres til løsning af opgaver inden for Human Ressource Management, såsom tilrettelæggelse af arbejdspladsvurderinger, planlægning og gennemførelse af forandringsprojekter i virksomheder, samt evalueringsopgaver i egen organisation eller i en konsulentvirksomhed.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Virksomheders tilrettelæggelse og ledelse af HR-opgaver
  • Planlægning og gennemførelse af virksomheders organisations- og forandringsprocesser
  • Tilrettelæggelse af arbejdspladsvurderinger og evaluering af psykisk arbejdsmiljø i virksomheder
  • Konsulentvirksomheders evaluerings- og rådgivningsopgaver

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Virksomhedsstudier

Undervisere Psykologi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Virksomhedsstudier og Psykologi.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.