Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med virksomhedskommunikation?

På kandidatuddannelsen Virksomhedsstudier + Kommunikation bliver du kvalificeret til at arbejde med kommunikation af virksomheders strategier og politikker, design, planlægning og kommunikation af organisations- og forandringsprocesser i virksomheder og markedsføring.

Virksomhedsstudier giver dig indsigt i virksomhedens organisation, ledelse, udvikling og organiseringen af interne og eksterne ressourcer, funktioner og relationerne til omverden. Kommunikation bidrager med teoretisk og praktisk viden om vilkårene for strategisk kommunikation i en faglig kontekst til forskellige målgrupper, herunder intern og ekstern kommunikation i og fra institutioner, virksomheder og organisationer.

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage opgaver inden for analyse og kommunikation af faglig viden og virksomhedens strategier og politikker internt i virksomheden, såvel som eksternt i relation til omverdenen. Eksempelvis den brede offentligheds forståelse af virksomhedens ansvar og legitimitet. Du får særlige forudsætninger for kommunikationsopgaver der indebærer formidling af viden til forskellige målgrupper og vidensdeling mellem relevante aktører.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Kommunikation af virksomheders strategier og politikker
  • Design, planlægning og kommunikation af organisations- og forandringsprocesser i virksomheder og organisationer
  • Markedsføring af virksomheders aktiviteter, produkter og services
  • Konsulentvirksomheders rådgivning om organisationsforhold og kommunikation
  • Interesseorganisationers informationsarbejde og rådgivning i forhold til medlemmer 

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Virksomhedsstudier

Undervisere Kommunikation

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Virksomhedsstudier og Kommunikation.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.