Intro til uddannelsen

Verden forandrer sig - det gør uddannelser også. RUC har lanceret nye kandidatuddannelser - Virksomhedsledelse er én af dem.

Kandidatuddannelsen i Virksomhedsledelse uddanner erhvervsøkonomiske kandidater, der har indsigt i forskellige perspektiver på ledelse og organisering, herunder om processer, praksisser og virksomhedsstrategier i forhold til bl.a. marketing, innovation og forandring, digitalisering, bæredygtighed og CSR. 

Målet er at gøre dig i stand at forstå og anvende videnskabelige teorier, metoder og problemforståelser til selvstændigt, kritisk og analytisk at arbejde tværfagligt med erhvervsøkonomiske og beslægtede samfundsvidenskabelige problemstillinger. 

Karriere

Som færdiguddannet kandidat i Virksomhedsledelse har du en lang række jobmuligheder, fx indenfor forretningsanalyse, projektledelse, økonomi- eller regnskabsanalyse, finansiel analyse, marketing og kommunikation, eller virksomhedsrådgivning.

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.merc.

Undervisningssprog: Dansk

Studiestart: Uddannelsen har første studiestart i september 2022. Virksomhedsledelse har studiestart to gange årligt (februar og september).