Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Kultur- og Sprogmødestudier

På Kultur- og Sprogmødestudier studerer du kulturelle identiteter og symbolske repræsentationsformer i et internationalt, interkulturelt og globalt perspektiv. Fokus er især på processer hvor kulturelle identiteter og repræsentationer mødes, udveksles og interagerer.

Sådan kan du læse Kultur- og Sprogmødestudier:

Med speciale i Kultur- og Sprogmødestudier
 • Kultur- og Sprogmødestudier +

  Historie

  På Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + Historie studerer du flersprogede og –kulturelle kontekster og får viden til at placere aktuelle samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger i en historisk kontekst.
 • Kultur- og Sprogmødestudier +

  International Development Studies

  På Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + International Development Studies studerer du flersprogede og –kulturelle kontekster samt processer relateret til ulighed og udvikling i det globale syd.
 • Kultur- og Sprogmødestudier +

  Kommunikation

  Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + Kommunikation giver dig kvalifikationer til at arbejde med og i flersprogede og –kulturelle kontekster samt i at planlægge, udarbejde og vurdere strategisk kommunikation
 • Kultur- og Sprogmødestudier +

  Psykologi

  Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + Psykologi giver dig kvalifikationer til at arbejde med og i flersprogede og –kulturelle kontekster i sammenhænge som kræver socialpsykologiske kompetencer.
 • Kultur- og Sprogmødestudier +

  Pædagogik og Uddannelsesstudier

  Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + Pædagogik og Uddannelsesstudier giver dig kvalifikationer til at arbejde med uddannelse, læring og forandring i flersprogede og –kulturelle kontekster.
 • Kultur- og Sprogmødestudier +

  Socialvidenskab

  Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + Socialvidenskab giver dig kvalifikationer til at arbejde med sociale, politiske og juridiske problemstillinger i flersprogede og –kulturelle kontekster.
Med speciale i andet fag
 • Kultur- og Sprogmødestudier

  Dansk +
  På kandidatuddannelsen Dansk + Kultur- og Sprogmødestudier beskæftiger du dig med krydsfeltet mellem dansk og kulturmøder. Uddannelsen giver kompetencer i løse kultur- og danskfaglige formidlingsopgaver i flersprogede og flerkulturelle kontekster.

 • Kultur- og Sprogmødestudier

  Filosofi og Videnskabsteori +
  På Kandidatuddannelsen Filosofi og Videnskabsteori + Kultur- og Sprogmødestudier kan du supplere kulturstudiernes mere sociologiske blik med et idéhistorisk. Du kan også beskæftige dig med viden­skab som kulturel og sproglig, diskursiv praksis og med kulturstudiers videnskabsteori.
 • Kultur- og Sprogmødestudier

  Geografi +
  I Kandidatuddannelsen Geografi + Kultur- og Sprogmødestudier arbejder du med kulturforståelse og interkulturelle kompetence og med at kunne forvalte kulturgeografiske interesser.
 • Kultur- og Sprogmødestudier

  Historie +
  På kandidatuddannelsen Historie + Kultur- og Sprogmødestudier har du fokus på aktuelle samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger i en historisk kontekst og diskuterer dem fra et historisk perspektiv.

 • Kultur- og Sprogmødestudier

  International Development Studies +
  Kandidatuddannelsen International Development Studies + Kultur- og Sprogmødestudier er baseret på samfundsvidenskab, politisk økonomi, geografi, sociologi, økologi og sprogstudier. Du lærer at analysere udviklings- og kulturprocesser, og hvordan disse perspektiver kan kombineres til at forstå, forske og analysere udviklingsprocesser, udfordringer og mulige fremtidige veje.
 • Kultur- og Sprogmødestudier

  Journalistik +
  På kandidatuddannelsen Journalistik & Kultur- og Sprogmødestudier lærer du at beherske den journalistiske arbejdsproces i alle dens faser og aspekter, og får en særlig viden om flerkulturelle og flersprogede samfund samt den samfundsmæssige og politiske betydning af sociale kategoriseringer og identitetskonstruktioner i et magtperspektiv.
 • Kultur- og Sprogmødestudier

  Kommunikation +
  På Kandidatuddannelsen Kommunikation + Kultur- og Sprogmødestudier lærer du bl.a. at formidle viden til relevante målgrupper i flersprogede og flerkulturelle kontekster, for eksempel i forbindelse med tværnationale projekter, nyheds- og kulturformidling, samt organisations- og personaleudvikling
 • Kultur- og Sprogmødestudier

  Psykologi +
  Kandidatuddannelsen Psykologi + Kultur-og Sprogmødestudier har fokus på social inklusion, diversitet- og kønsproblematikker, socialpsykologiske og arbejds- organisationspsykologiske perspektiver på kulturmøde- og integrationsprocesser, indvandrer- og flygtninge problematikker.
 • Kultur- og Sprogmødestudier

  Pædagogik og Uddannelsesstudier +
  På kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier + Kultur- og Sprogmødestudier beskæftiger du dig med pædagogiske og uddannelsesmæssige problemstillinger indenfor integration, globalisering og flerkulturalitet i spændingen mellem deltagerorienterede, kulturelle, strukturelle og politiske perspektiver.
 • Kultur- og Sprogmødestudier

  Socialvidenskab +
  På kandidatuddannelsen i Socialvidenskab + Kultur- og Sprogmødestudier studerer du sociale og samfundsmæssige forhold i et kulturmøde perspektiv.
 • Kultur- og Sprogmødestudier

  Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +
  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Kultur- og Sprogmødestudier har du fokus på krydsfeltet mellem sundhed, kultur og sprogmøder.