Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Dansk

På faget Dansk arbejder du med sprogteori og -analyse, litteratur og formidling, tekstproduktion og medievidenskab. Du undersøger hvordan tekster er bygget op, hvordan man bruger sproget til at formidle og hvordan tekster hænger sammen med historie og samfund.

Sådan kan du læse Dansk:

Med speciale i Dansk
 • Dansk +

  Filosofi og Videnskabsteori

  På kandidatuddannelsen i Dansk + Filosofi og Videnskabsteori arbejder du med tekstvidenskab, tekstanalyse, kommunikations- og medieanalyse, samt viden om filosofiske og videnskabsteoretiske teorier, begreber og metoder.
 • Dansk +

  Historie

  På kandidatuddannelsen i Dansk + Historie får kompetencer i at formidle teksters og deres funktion og et højt niveau af mundtlig og skriftlig dansk, samt formidle historiske forhold og diskutere historiefaglige problemstillinger.
 • Dansk +

  Kommunikation

  På kandidatuddannelsen Dansk + Kommunikation arbejder du med tekstvidenskab, tekstanalyse, kommunikations- og medieanalyse. Du får teoretisk og praktisk viden om strategisk kommunikation i faglige kontekster til forskellige målgrupper.
 • Dansk +

  Kultur- og Sprogmødestudier

  På kandidatuddannelsen Dansk + Kultur- og Sprogmødestudier beskæftiger du dig med krydsfeltet mellem dansk og kulturmøder. Uddannelsen giver kompetencer i løse kultur- og danskfaglige formidlingsopgaver i flersprogede og flerkulturelle kontekster.

 • Dansk +

  Performance Design

  På kandidatuddannelsen Dansk + Performance Design arbejder du med krydsfeltet mellem dansk og design samt produktion af performative, æstetiske og oplevelsesorienterede kommunikationsformer.
 • Dansk +

  Psykologi

  På kandidatuddannelsen Dansk + Psykologi får du kompetencer i at arbejde både teoretisk som praktisk med dansk og kommunikation i sammenhænge som kræver socialpsykologiske kompetencer.
Med speciale i andet fag
 • Dansk

  Historie +
  På kandidatuddannelsen Historie + Dansk får du viden om længere historiske udviklingslinjer, hvordan samfund og kulturer forandrer sig over tid og hvordan aktuelle samfundsforhold hænger sammen med deres historiske tilblivelsesprocesser. Du får kompetencer i at formidle viden om historiske forhold med stor sproglig sikkerhed og nuancering.
 • Dansk

  Journalistik +
  På kandidatuddannelsen Journalistik + Dansk lærer du at beherske den journalistiske arbejdsproces i alle dens faser og aspekter, som styrkes af indsigt i sprog- og tekstvidenskabelige teorier, normer for korrekt sprog samt metoder til tekstanalyse.
 • Dansk

  Kommunikation +
  Kandidatuddannelsen i Kommunikation + Dansk giver dig redskaber til at arbejde strategisk og praktisk med skriftlig kommunikation, herunder webkommunikation.
 • Dansk

  Socialvidenskab +
  Kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Dansk giver blik for samfundsmæssige og institutionelle rammer for kulturudøvelse og for sprogets udvikling og funktion i kulturskabende aktiviteter.