Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Politik

På Politik studerer du, hvordan man udvikler og løser offentlige opgaver set ud fra politiske, økonomiske, sociologiske og juridiske teorier og metoder.

Sådan kan du læse Politik:

Med speciale i Politik
 • Politik +

  Computer Science (Datalogi)

  Kandidatuddannelsen Politik + Computer Science er en samfundsvidenskabelig uddannelse med særlig fokus på den offentlige og private sektors styring, regulering og forandring af brugen af datalogi i disse processer.
 • Politik +

  Historie

  På kandidatuddannelsen Politik + Historie studerer du det politiske systems kontekst og historiske udviklingslinjer.
 • Politik +

  Informatik

  På Politik + Informatik får du indsigt i det politiske og administrative system og udvikler samtidig din viden om borgerinddragelse, bruger- og medarbejderdrevet innovation m.m. koblet med teknisk viden om informationsteknologiens muligheder og begrænsninger.
 • Politik +

  Kommunikation

  På kandidatuddannelsen Politik + Kommunikation opnår du kompetencer i styring, ledelse og drift af offentlige, private og ikke-statslige organisationer, og herunder uddannes du i kommunikation og information til offentligheden.
 • Politik +

  Plan, By og Proces

  På kandidatuddannelsen Politik + Plan, By og Proces lærer du at analysere den offentlige administrations politiske udfordringer og udforme løsningsorienterede strategier.
Med speciale i andet fag
 • Politik

  Journalistik +
  På kandidatuddannelsen Journalistik + Politik lærer du at beherske den journalistiske arbejdsproces i alle dens faser og aspekter, og får viden til at kunne dække politisk nyheds- og baggrundsstof.
 • Politik

  Kommunikation +
  På kandidatuddannelsen Kommunikation + Politik får du kompetencer til at planlægge og udvikle kommunikation, som kræver kendskab til det politiske system og dets aktører, samt til organisation og ledelse i den offentlige og private sektor.
 • Politik

  Virksomhedsstudier +
  På kandidatuddannelsen i Virksomhedsstudier + Politik studerer du de politiske og økonomiske aspekter af udvikling og regulering af private virksomheders forhold og organiseringen og ledelsen af offentlige og private serviceaktiviteter.